सुका पैसामा एक रिल धागो, दुई पैसामा चङ्गा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्