नेपालमै पुराना ट्याम्पो यसरी बन्दैछन् विद्युतीय सवारी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्