खोपकै भीडले कोरोना बढाउने त होईन ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्