इच्छा विरुद्ध होस् कि इच्छा अनुसार होस् अदालतको निर्णय मान्ने'
Machapuchre Detail Page
प्रतिक्रिया दिनुहोस्