सामान सस्तो बनाउनको लागि उद्योग तथा आयातमा लाग्ने लागत कम गर्नुपर्छ : गोल्छा
प्रतिक्रिया दिनुहोस्