स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक
प्रतिक्रिया दिनुहोस्