आरजुलाई ओलीको जवाफ बजेट नदिन माइतबाट ल्याएको दाइजो हो
प्रतिक्रिया दिनुहोस्